Krigsminne

Krigsminne

Print

Europe_alliances_1914-Wikipedia.png_Europe_1939-1941-Wikipedia.png

Med krigsminne tenkjer ein å sjå på dette med ulike synsgvinklar, og ut i frå to ulike tidsperriodar, I og II verdens-krigen.

Med krigshistorie tenkjer ein oftast på spor etter militær aktivitet. Dette kan for eksempel vere ruinar etter festningar o.l. 

Ei anna side er korleis dette greip inn i dagleglivet, og kva dette fekk å seie for folk i kommunen.

Til slutt skal ein sjå om Giske kommune har spela noko nasjonal rolle under desse konfliktåra.


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Print