Samarbeidspart

Samarbeidspart

Print

14 Lag, organisasjonar og enkeltpersonar

Dette er grupper og enkeltpersonar som på ein eller anna måte jobbar med eller bidreg til å fremje kulturminnearbeidet i kommunen. Det er også representantar frå fleire av desse grupperingane som blir valde inn i museums- og kulturminnerådet.

Museumslag / interessegrupper
14.0.1    Vigra Kringkastars venner
14.0.2    Solbakkens venner
14.0.3    Godøy museumslag
14.0.4    Valderøy Kystlag
14.0.5    M/Kr Lysglimt

14.0.6    Gamle ValderøyHistorielag / sogelag
14.1.1    Vigra sogelag
14.1.2    Valderøy historielag
14.1.3    Giske sogelag
14.1.4    Godøy/Alnes historielag

Andre organisasjonar og lag
14.2.1    Lions                   

14.2.2    Rotary                 

14.2.3    Friluftsrådet for Ålesund og omland

14.2.4    Giske Husflidslag
14.2.5    Utgår 

 Andre
14.3.1    Grunneigarar (16 registrerte grunneigarar)

Print