Soger og forteljingar

Soger og forteljingar

Print

Solnedgong-over-Molnes-og-Storholmen-1998-LB.jpg

17    Tema
17.0.1    Med tema tenkjer ein seg her å halde eit spesielt fokus på forteljingar, enkelte objekt eller kulturminne som kan vere av stor interesse å informere om, fordi det seier noko spesielt om kvifor Giske kommune har blitt slik han er i dag. Her kan ein legge vekt på den gode forteljinga. Kan ein sjå, oppleve og smake det, er det berre eit pluss. Tema er ikkje berre meint til turistbruk, men kan flettast inn som ein forenkla forklaringsmodell for utviklinga i kommunen. Tema kan vere alt frå forteljing om tidleg busetnad, kva for ressursar naturen har gitt og gir, forteljingar om korleis livet var på 1800-talet og 1900-tallet. Det kan vere mattradisjonar, klede og tekstilar, og elles alt av folk sitt levevis og gjeremål. Ein kan tenkje seg å legge dette ut på internettsida etter kvart som desse historiene kjem fram. Gard- og slektshistore er også noko som fell inn her. Eit døme på dette er Vigra-slekter gjennom 500 år.


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Print