Ulike hendingar

Print

Ulike hendingar

Her finn ein Internettlinkar til ulike hendingar som har hendt i Giske kommune opp gjennom åra.

Butikken på Blindheim, Vigra som vart flytta til Norks vegmuseum ved Hunderfossen i Oppland i 2007

Gislink.no er ei kartteneste som gjev mykkje nyttig informasjon om ulike tema. Når ein har kome inn på hovudkartet, gå til Tema-og datakilde (på den grå linja øverst), vel så Vis temadataliste. Her kan ein krysse av for ulike lag ein vil ha fram i kartet. Kartet kan ein some seg inn og ut av.

Print