Årleg markering

Print

Årleg markering

Friluftsåret

I år er det Friluftslivets år, og ein vel for 2015 og 2016 å leggje vekt på tilrettelegging av turstier og merking, herunder også merking av kulturminne langs turstiane.

Print