Molnes naturreservat, Vigra

Print

 

Verna landskapsomrde- Molnes Vigra.jpgMolnes-naturreservat--LB-1998.jpg

Molnes naturreservat

Naturreservat er den strengaste forma for områdevern. Dette området inneheld sjeldan og sårbar natur. Området inneheld nokre plantar som berre veks nokre få stedar i Noreg. Området vert mykkje brukt som turområde, sjølv om det er sett nokre grenser for dette. Naturen inneheld mykkje spennande å sjå på, mellom anna ei rekkje jettegryter. Her finn ein også spor frå steinalder, samt ei rekkje krigsminne. Område vert bruka til beiteområde for storfe.


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Print